Press "Enter" to skip to content

Om Polblog

Hej.

Hvorfor Polblog?

Når vi engagerer os i livet – og indretter vores liv som følge heraf, bliver en udfordring af vores holdninger ofte til en udfordring af vores livsstil. Nu ved jeg godt, at det lyder som noget forfærdeligt mundlir – men det er et letsindigt forsøg på at beskrive hvorledes jeg ofte selv bestræber mig på, at komme ud over min egen position i ønsket om at forstå.

På Polblog forsøger jeg at komme ud over mine egne reaktioner, mine egne forventninger til begivenheder, mennesker og holdninger. Jeg har ingen forventning om, at det vil lykkedes – men så meget mere grund til at forsøge.

Jeg regner som sådan ikke med at holde mig til et bestemt format eller tema, og føler mig ej heller forpligtet hertil. Jeg vil kommentere på nutidige begivenheder, men også skrive om bøger jeg har læst og mennesker jeg har mødt.

Intet er format eller emne er ‘Off Limits’ – vi tager det som det kommer.

Hvis du har læst hertil, er der ikke meget andet at sige end ‘Velkommen, ven – god fornøjelse’.

Kh,

Kristian.